لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 07:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

سیستم جهانی مخابرات تلفن همراه (UTMS) یکی از فناوری های نسل سوم شبکه تلفن همراه است. این فناوری همچنین به سوی توسعه به فناوری نسل چهارم در حرکت است.
UMTS