مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TW

Tera Watt

ترا وات، که با TW نشان داده می‌شود، برابر با یک تریلیون وات (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) است.
TW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود