مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HA

Hectare

هِکتار یکی از واحدهای اندازه‌گیری سطح است و بیشتر برای اندازه‌گیری سطح اراضی بکار می‌رود و با نماد HA نمایش می دهند.

هر ۱۰۰ مترمربع یک «آر» است.
«هکت» پسوند یونانی به معنای ۱۰۰ است.
پس هکتار یعنی ۱۰۰ ضرب در ۱۰۰ مترمربع یا به عبارتی ۱۰٬۰۰۰ مترمربع. (۱۰۰×۱۰۰=۱۰۰۰۰)
در واقع مساحت یک مربع با ضلعی به طول ۱۰۰ متر، یک هکتار است.
HA
ارسال نظر

نظرات کاربران

ريحانه در 01 خرداد 1400 گفته:
ممنون

ارسال نظر