مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OHV

Overhead Valve

موتور سوپاپ رو (OHV) یکی از انواع موتورهای درون‌سوز است که این نوع نسبت به موتور سر صاف قدیمی عملکرد بهتری دارد و سوپاپها در بالای بلوک سیلندر و زیر محفظه سرسیلندر قرار دارند.
OHV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود