مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISTJ

Introverted Sensing Thinking Judging

ISTJ (درونگرا، حسی، فکری، ساختارگرا) مخفف مورد استفاده در آزمون‌های منتشر شده آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) برای اشاره به یکی از شانزده نوع شخصیت به کار می‌رود. آزمون MBTI توسط روانپزشک برجسته کارل یونگ در کتاب خود انواع روان بسط و توسعه داده شد. یونگ یک تشخیص روانشناختی بر اساس تئوری عملکردهای شناختی که توسط مشاهدات کلینیکی (بالینی) اش توسعه داده بود پیشنهاد داد.

«افراد با تیپ ISTJ، شخصیتی ساکت و آرام دارند و دوستدار امنیت و زندگی مسالمت‌آمیز هستند. آن‌ها افرادی متعهدند که مسئولیت‌هایشان را بسیار جدی می‌گیرند.

این ویژگی از آن‌ها افرادی مسئول و قابل اعتماد می‌سازد که وظایفشان را تا انتها پیگیری می‌کنند و به دلیل رویکرد سازمان یافته و روشمندی که دارند اغلب از عهده وظایفی که به آنان محول می‌شود به خوبی بر می‌آیند.

به لحاظ شخصیتی معمولاً افرادی وفادار، ثابت‌قدم و قابل اعتماد هستند و برای صداقت و یکرنگی در اشخاص اهمیت زیادی قائل می‌شوند.»

پس از یونگ، دیگران تیپ‌شناسی را گسترش دادند و روی آن کار کردند. مدل ارزیابی شخصیت یونگ شامل تست MBTI، توسعه یافته توسط ایزابل بریگز مایرز و کاترین کوک بریگز و مدل ارزیابی خلق و خوی Keirsey توسعه یافته توسط دیوید Keirsey می‌شود. Keirsey به ISTJ کلمه بازرس را پیشنهاد کرد، که یکی از چهار تیپ متعلق به خلق و خوی نگهبانان است. ISTJ حدود ۱۰–۱۴٪ از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.
ISTJ
ارسال نظر

ارسال نظر