مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADAS

Advanced Driver Assistance Systems

سیستم پیشرفته کمک راننده
ADAS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود