مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AWACS

Airborne Warning And Control System

سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا AWACS) یک سیستم الکترونیکی رادار محور است که با هدف انجام گشت های هوایی، عملیات های C2BM (فرمان و کنترل، مدیریت جنگ) طراحی شده است و نیروهای هوایی دفاعی و تاکتیکی از آن استفاده می‌کنند. آواکس امروزه نامی آشنا برای همه است. پرنده هایی که بصورت پل های ارتباطی و سکوهای مراقبت هوایی سطح وسیعی از مناطق کره زمین را درنوردیده و دیده بانی می کنند و اطلاعات بدست آمده را بمنظور استفاده فرماندهان نظامی و اطلاعاتی در اختیار آنان قرار می دهند.
AWACS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود