مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DSR

Dynamic Source Routing

DSR یک نوع الگوریتم مسیریابی پویاست.
در DSR جدول از قبل تهيه شده است و فقط به همان مسيرهايي كه برايش مشخص شده است ميتواند دسترسي داشته باشد. اين پروتكل از مسيريابي مبدا استفاده ميكند.

در این پروتکل گره های موبایل بایستی cache هایی برای مسیرهایی که از وجود آن ها مطلع هستند فراهم بکند دو فاز اصلی برای این پروتکل در نظر گرفته شده است فاز کشف مسیر که از route request / reply packet ها استفاده می کند و دومی فاز بروز رسانی مسیر که از acknowledgement ها و error های لینکی استفاده می کند.
DSR
ارسال نظر

ارسال نظر