مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSA

National Security Agency

آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آمریکا است که به نحوی زیر نظر سازمان دفاع ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود. این سازمان در 4 نوامبر سال 1952 تاسیس شد و وظیفه اصلی آن نظارت بر مخابرات و فعالیت‌های ماهواره‌ای و کشف رمز در ایالات متحده آمریکا می‌باشد.
NSA
ارسال نظر

ارسال نظر