مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JSM

Johnson State College

کالج ایالتی جانسون (JSM) یک کالج کوچک عمومی است که در سال ۱۸۲۸ توسط «جان چسمور» در ایالت «ورمانت» تاسیس گردید. کالج یکی از پنج کالج دولتی در سیستم آموزشی ایالت ورمانت می‌باشد. وسعت کالج در حدود ۳۵۰ هکتار است.
JSM
ارسال نظر

ارسال نظر