مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RISD

Rhode Island School of Design

مدرسه طراحی رود آیلند که به اختصار RISD (ریزدی) گفته می‌شود یک کالج هنرهای زیبا و طراحی است که در شهر پراویدنس ایالت رود آیلند آمریکا واقع شده‌است. این دانشکده در سال ۱۸۷۷ و در مجاورت دانشگاه براون تاسیس شده‌است. این دو موسسه همکاری علمی و اجتماعی دارند و دوره‌های آموزشی مشترک ارائه می‌دهند.

کالج رود آیلند که یک دانشگاه خصوصی است جزو مراکز آموزشی ممتاز هنرهای زیبا در ایالات متحده به شمار می‌آید.
RISD
ارسال نظر

ارسال نظر