مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JDL

JHipster Domain Language

زبان برنامه نویسی دامنه برای فریمورک Jhipster (جاوا)
JDL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود