مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSR

PHP Standard Recommendation

PSR برای استانداردسازی مفاهیم برنامه نویسی در PHP را ارائه می دهد.
PSR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود