مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LTE

مخفف عبارت LTE

Long Term Evolution
پروژه مشارکتی نسل سوم شبکه تلفن همراه...
PMBOK

مخفف عبارت PMBOK

Project Management Body Of Knowledge
انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا...
NT

مخفف عبارت NT

New Technologies
ویندوز ان‌تی از خانواده سیستم عامل‌های...
LPIC

مخفف عبارت LPIC

Linux Professional Institute Certification
LPIC در حال حاضر یکی از معتبرترین مدرک...