مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PMBOK

Project Management Body Of Knowledge

انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا PMI در سال 1969 تاسیس شد. این انجمن در سال 1976 تصمیم گرفت نظرات مدیران پروژه را مستند کند که نتیجه این فعالیت در سال 1987 تحت عنوان Project Management Body Of Knowledge به چاپ رسید.

در سال 1996 اولین نسخه رسمی استاندارد PMBOK به چاپ رسید و در سال 1999 به تایید ANSI رسید.

در پایان سال 2004 بیش از یک میلیون نسخه از کتاب راهنمای PMBOK فروخته شده بود و نزدیک به 75000 نفر مدرک PMP دریافت کرده اند.
PMBOK
ارسال نظر

ارسال نظر