مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CUDA

مخفف عبارت CUDA

Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و مدل...
CVSS

مخفف عبارت CVSS

Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
XBL

مخفف عبارت XBL

XML Binding Language
ایکس‌بی‌ال یک زبان مبتنی بر XML بر پایه...
OGG

مخفف عبارت OGG

Operation Good Guys
OGG یا اوجی‌جی یک ظرف قالب پرونده آزاد...
FHS

مخفف عبارت FHS

Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فایل...
BNF

مخفف عبارت BNF

Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک...