مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FORTRAN

FORmula TRANslation

علامت اختصاری FORMULA TRANSLATOR.
یک زبان سطح بالا که برای انجام محاسبات ریاضی ، علمی و مهندسی به‌کار می‌رود.
فرترن به‌عنوان زبان برنامه‌نویسی استاندارد امریکایی در دو نسخه تائید شده است (FORTRAN، BASIC FORTRAN) این زبان برنامه‌نویسی ، به‌طور گستره استفاده می‌شود.
FORTRAN
ارسال نظر

ارسال نظر