مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ATP

مخفف عبارت ATP

Adenosine Tri Phosphate
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی...
PLC

مخفف عبارت PLC

Power Line Communication
‌ارتباطات خط نیرو به اختصار PLC، حمل...
PCM

مخفف عبارت PCM

Plug Compatible Manufacturer
PCM شرکتی که تجهیزات کامپیوتری تولید...
WAP

مخفف عبارت WAP

Wireless Application Protocol
یک نوع استاندارد بین‌المللی برای...
OSS

مخفف عبارت OSS

Open Source Software
نرم‌افزار متن‌باز به نرم‌افزارهایی...