مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APA

American Academy of Pediatrics

آکادمی پزشکی اطفال آمریکا (APA) در سال ۱۹۳۰ توسط ۳۵ متخصص اطفال برای کار روی استانداردهای سلامتی کودکان ایجاد گردید. این آکادمی در حال حاضر دارای ۶۰،۰۰۰ عضو در بخش مراقبت اولیه و بخش‌های زیرمجموعه‌های آن‌ها را دارد. متخصصین امراض کودکان می‌توانند عضوی از این آکادمی شوند.

آکادمی پزشکی اطفال آمریکا در ایالت ایلینویز واقع است و دفتری نیز در واشنگتون دی‌سی دارد که با ۳۹۰ کارمند روی سلامت و امراض اطفال کار می‌کنند.
APA
ارسال نظر

ارسال نظر