مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PEAS

مخفف عبارت PEAS

Performance, Environment, Actuators, Sensors
برای طراحی یک عامل در علم رباتیک ،...
PDMS

مخفف عبارت PDMS

Plant Design Management System
نرم‌افزاری‌ست برای طراحی سه بعدی که...
VIP

مخفف عبارت VIP

Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها،...
IIT

مخفف عبارت IIT

Indian Institutes of Technology
مؤسسات فناوری هندوستان مشهور به...