مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IVR

مخفف عبارت IVR

Interactive Voice Response
تلفن‌گویا (IVR) فناوری است که امکان...
سیاح

مخفف عبارت سیاح

سامانه یکپارچه حساب‌های مشتریان
از خرداد ۱۳۹۹ افتتاح هرگونه حساب در...
سیدا

مخفف عبارت سیدا

سایت یکپارچه دانش آموزی
يکی از سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش...
پادا

مخفف عبارت پادا

پرونده الکترونیکی دانش
يکی از سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش...
شهاب

مخفف عبارت شهاب

شناسه هویت الکترونیک بانکی
یک شناسه شانزده رقمی و منحصر به فرد است...