مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نهاب

مخفف عبارت نهاب

نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی
سامانه بانکی نهاب، سامانه‌ای یکپارچه،...
WNS

مخفف عبارت WNS

Wide Network Solutions
WNS یک شرکت انگلیسی ارائه دهنده خدمات...
وکجا

مخفف عبارت وکجا

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران...