مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISPG

Iranian Society of Petroleum Geology

انجمن زمين شناسي نفت ايران متعاقب تاسيس شعبه ايران انجمن مهندسين نفت و علوم زمين اروپا (EAGE) و پس از 100 سال اكتشاف نفت در ايران با همت جمعي از اساتيد دانشگاه و مديران ارشد صنعت نفت در تاريخ 1/12/ 1384 با شماره 19344 به ثبت رسيد.
اهداف
گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و فنی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مهندسی نفت، معدن و علوم زمین انجمن زمین شناسی نفت ایران تشکیل می شود.
ISPG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود