مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WDS

مخفف عبارت WDS

Wireless Distribution System
سیستم توزیع های بی سیم (پایگاه داده...
USSR

مخفف عبارت USSR

Union of Soviet Socialist Republics
اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی (در...
EBD

مخفف عبارت EBD

Electronic Brake-Force Distribution
توزیع کننده نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)...
RISD

مخفف عبارت RISD

Rhode Island School of Design
مدرسه طراحی رود آیلند که به اختصار RISD...
DSLAM

مخفف عبارت DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
دی‌اسْلَم (DSLAM) که سرنام ترکیب...