مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LAR

Location-Aided Routing

LAR یک پروتکل مسیریابی براساس موقعیت جغرافیایی است و بطور خلاصه عملکرد آن بدین صورت است که اگر S بخواهد بسته ای را به D بفرستد باید موقعیت جغرافیایی D را با استفاده از GPS بدست بیاورد.
LAR
ارسال نظر

ارسال نظر