مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LSR

Link State Routing

یکی از انواع روش‌های مسیریابی در شبکه‌های کامپیوتری که در آن هر مسیریاب، توپولوژی کل شبکه را نگهداری می‌کند و بر اساس الگوریتم دایجسترا (Dijkstra's algorithm)، کوتاه‌ترین مسیر (Shortest Path) را از مبدأ تا مقصد مورد نظر می‌یابد.
LSR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود