مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ARPA

Address and Routing Parameter Area

نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا در سامانه نام دامنه اینترنت می باشد، که صرفاً برای مقاصد زیربنایی فنی استفاده می شد. در حالیکه اصل نام آن برای نمایندگی پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته که سازمانی تأسیس یافته در ایالات متحده و پیشروی توسعه در اینترنت (ARPANET) بود، اما هم اکنون نام آن مخفف عبارت منطقه پارامتر آدرس و مسیریابی می باشد.
آرپا دارای ۶ زیردامنه، شامل حوزه‌های پاسخ برگشتی نام دامنه in-addr.arpa و ip6.arpa به ترتیب برای پروتکل اینترنت نسخه ۴ و پروتکل اینترنت نسخه ۶ می باشد.
ARPA
ارسال نظر

ارسال نظر