مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPR

High Performance Routing

مسیریابی با عملکرد بالا
HPR
ارسال نظر

ارسال نظر