مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMO

International Meteor Organization

سازمان بین‌المللی شهاب (IMO) سازمانی است که در آن صدها اخترشناس آماتور و حرفه‌ای روی بارشهای شهابی و پدیده‌های مربوط به آن کار می‌کنند.

این سازمان هر ساله از سراسر دنیا گزارشهای رصدگران شهاب را برای بارشهای مختلف دریافت می‌کنند. این سازمان با دریافت گزارشها از رصدگران پراکنده در مناطق مختلف، در زمینه بارشهای شهابی و ویژگیهای آنها، کارهای پژوهشی انجام می‌دهد.

تهیه و آماده‌سازی جدولها و فُرمهای استاندارد برای ثبت بارش شهابی و پدیده‌هایی مانند آذرگوی‌ها و شهابواره‌ها، جدول داده‌های رصدی مربوط به بارشهای گوناگون و ارائه راهکارهای گوناگون رصدی و طرح پروژه‌های متنوع از کارهایی است که توسط این سازمان انجام شده است.
IMO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود