مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MADD

Mothers Against Drunk Driving

Make A Difference Day

Multiple Acyl-Coa Dehydrogenase Deficiency

Mathematicians Against Drunk Deriving :-)

Musicians of Antrim District Development (Antrim, Northern Ireland)

Mothers Against Deadbeat Dads

Multiple-Antenna Differential Decoding

Musicians, Artists, and DJs with Diverse Vybez (Florida)