مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERV

Expiratory Reserve Volume

حجم ذخیره بازدمی یا ERV: در پایان یک بازدم معمولی حجمی از هواست که بتوان از ریه‌ها خارج کرد.
ERV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود