مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

محب

مخفف عبارت محب

موسسه حمايت از بيماران
موسسه حمایت از بیماران (محب)، مؤسسه...
NA

مخفف عبارت NA

Natural Approach
رويكرد طبيعي در آموزش زبان . يكي از متد...
G.P

مخفف عبارت G.P

General Practitioner
در حرفه پزشکی پزشک عمومی، پزشکی است که...
RML

مخفف عبارت RML

Rescue Motor Launch
آرام‌ال ۴۹۷ (راه‌انداز موتور کشتی) یک...