مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HSDD

Hypoactive Sexual Desire Disorder

اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از عدم تمایل جنسی و داشتن حداقل هوس و اشتیاق لازم برای انجام آمیزش جنسی در یک زوج، که غالباً در زندگی زناشویی روی می‌دهد.
HSDD
ارسال نظر

ارسال نظر