مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOMO

Fear Of Missing Out

به معنای ترسِ از دست دادن است. از این اصطلاح در فضای ارزهای دیجیتال، زمانی استفاده می‌شود که فردی نگران از دست رفتن سود سرمایه گذاری یا تصمیمش باشد.
FOMO
ارسال نظر

ارسال نظر