مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPFA

Planned Parenthood Federation of America

فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمریکا (PPFA) که معمولاً مخفف آن به صورت فرزندپروری تنظیم‌شده به کار می‌رود، شاخهٔ آمریکایی فدراسیون بین‌المللی فرزندپروری تنظیم‌شده و یکی از بزرگترین اعضای آن است. PPFA یک سازمان ناسودبر است که خدمات سلامت تولید مثل و بهداشت مادر و کودک فراهم می‌کند. صندوق اقدام فرزندپروری تنظیم‌شده یک سازمان مرتبط است که برای قانونگذاری حامی انتخاب (سقط جنین) و دسترسی به مراقبت سلامتی مقرون به صرفه در آمریکا لابی می‌کند.

ریشه‌های این سازمان در بروکلین، نیویورک است. مارگارت سنگر اولین کلینیک کنترل موالید آمریکا را در آنجا در ۱۹۲۱ گشود.
PPFA
ارسال نظر

ارسال نظر