مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPI

Rensselaer Polytechnic Institute

مؤسسه پلی تکنیک رنسلیر (RPI) از دانشگاه‌های معتبر آمریکا به حساب می‌آید. این دانشگاه در ایالت نیویورک و در شهر تروا واقع است.
RPI
ارسال نظر

ارسال نظر