مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TUSRC

Tehran Urban Suburban Railway Company

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
TUSRC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود