مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PBX

Private Branch Exchange

PBX در خطوط تلفن شهری تمامی ارتباطات توسط مرکز تلفن مدیریت می شوند. در واقع این مرکز تلفن است که مشخص می کند هر شماره به چه خطی مرتبط است یا هر شخص چه میزان تماس داشته است. در سیستم های VOIP این مدیریت شماره ها توسط PBX ها انجام می گیرد.PBX ها سرور هایی هستند که وظیفه ی برقراری تماس های داخلی و خارجی (از خطوط VOIP به خطوط شهری) را برعهده دارند. در واقع هرزمان که شما شماره ای را وارد کنید این شماره به PBX رفته و PBX تصمیم می گیرد که شما را با توجه به شماره ی وارد کرده به کدام یک از خطوط وصل نماید یا کدام فایل صوتی را برای شما اجرا نماید. با توجه به تمامی این توضیحات می توان دریافت که PBX ها مهمترین اجزا در شبکه های VOIP می باشند.
PBX
ارسال نظر

ارسال نظر