مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TUSROC

Tehran Urban & Suburban Railway Operation Company

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
TUSROC
ارسال نظر

ارسال نظر