مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FFS

Facial Feminization Surgery

جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای از روش‌های جراحی و ترمیمی است که ویژگی‌های مردانه صورت را به حالات زنانه تبدیل می‌کند. این جراحی می‌تواند شامل جراحی‌های استخوانی مانند بالا کشیدن ابرو، جراحی زیبایی بینی،کاشت گونه و پروتز لب باشد یا مواردی همچون از بین بردن موهای صورت یا مواردی اینچنینی باشد. هر چهره‌ای صفات ثانوی جنسی دارد که تشخیص زن یا مرد بودن را راحت می‌کند به عنوان مثال مردان بینی بزرگتری نسبت به زنان دارند یا زنان چانه تیزتری نسبت مردان دارند. شکل پیشانی و جمجمه نیز در بین مردان و زنان متفاوت است. تغییر شکل پیشانی یکی از راه‌هایی است که کمک می‌کند تا بتوان چهره مردانه را به زنانه تبدیل کرد.

برای بسیاری از تراجنسی‌ها جراحی مونث سازی چهره یک مرحله پزشکی ضروری محسوب می‌شود تا فرد را از آشفتگی جنسی رها سازد. این جراحی حتی ممکن است بیشتر از جراحی تغییر جنسیت فرد را کمک کند و آرامش بیشتری به فرد دهد.

مطالعات نشان داده که ترنس‌های زنی که جراحی مونث سازی چهره را انجام داده‌اند کیفیت زندگی بهتر و آرامش بیشتری نسبت به افرادی که این جراحی را انجام نداده‌اند، دارند.

اغلب مراجعه کنندگان برای جراحی مونث سازی چهره، تراجنسی هستند اما ممکن است افرادی دیگر مانند مبدل‌پوش‌ها نیز خواهان این اقدام باشند.
FFS
ارسال نظر

ارسال نظر