مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMX

Digital MultiPlexing

دی ام ایکس 512 (DMX) یک پروتکل تسهیم سازی داده‌ها است. از این پروتکل بیشتر برای کنترل بازی نور در جشن‌ها و کنسرت به همراه سیستم صدا استفاده می‌شود.
DMX
ارسال نظر

ارسال نظر