مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPS

مخفف عبارت NPS

National Park Service
سازمان پارک‌های ملی نام یک آژانس فدرال...
TCO

مخفف عبارت TCO

The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیسی:...