مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISACA

مخفف عبارت ISACA

Information Systems Audit and Control Association Accountants
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های...
SRE

مخفف عبارت SRE

Sadra Rayan Ebtekar
شرکت صدرا رایان ابتکار در نیمه دوم سال...
SOA

مخفف عبارت SOA

Service-oriented architecture
وب سرویس‌ها را برای پیاده‌سازی معماری...
GSS

مخفف عبارت GSS

Guard Security Systems
GSS به عنوان نمادی از تجارت سیستم های...
EPI

مخفف عبارت EPI

Ertebatat Peyvasteh Iranian
EPI مخفف شرکت ارتباطات پیوسته ایرانیان...