مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PMPO

Peak Music Power Output

PMPO كه سرنام و مخفف كلمات Peak Music Power Output مي باشد اصطلاحي است كه شركت هاي توليدي براي گول زدن مشتريان خود از آنها استفاده مي كنند ، حتما ديده ايد ضبط صوت هايي را كه بر روي آنها نوشته شده است 1000 وات اما در مقياس PMPO.
PMPO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود