مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MU

Marshall University

دانشگاه مارشال (MU) یک دانشگاه عمومی، مختلط است که در «هانتینگتون» ایالت «وست ویرجینیا» قرار دارد.

در ابتدا یعنی در سال 1837 به عنوان یک مدرسه خصوصی (پیش دانشگاهی) تاسیس گردید، سپس در سال 1838 توسط قوه قانونگذاری شهر ویرجینا به «آکادمی مارشال» تغییر نام یافت و این در حالی بود که کماکان اکثر آموزش‌های آن برای دوره‌های پیش دانشگاهی بود.

سپس در سال 1858 مجدداً توسط قوه قانونگذاری شهر، تبدیل به «کالج مارشال» گردید. و سپس به علت جنگهای داخلی موسسه تا سال 1860 تعطیل گردید.
MU
ارسال نظر

ارسال نظر