مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LDTV

Low-Definition TeleVision

تلویزیون با وضوح کم (LDTV) یک سیستم تلویزیونی است که کیفیتی کمتر از تلویزیون استاندارد دارد؛ این تلویزیون‌ها وضوح 240p دارند.
LDTV
ارسال نظر

ارسال نظر