مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDI

مخفف عبارت HDI

High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار بالا،...
ICF

مخفف عبارت ICF

Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ نوعی...