مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EAF

Electrical Arc Furnace

کوره قوس الکتریکی که به صورت مخفف EAF نامیده می‌شود، کوره‌ای است که با مواد با استفاده از یک قوس الکتریکی گرم می‌شود. این کوره‌ها اندازه‌های متفاوتی دارند که از کوچک‌ترینشان، چدن و از بزرگ‌ترین‌هایشان کوره‌های تولید فولاد را می‌توان نام برد. در بعضی از کوره‌های آزمایشگاهی گاهی دما به ۳۰۰۰درجه سانتی‌گراد می‌رسد.
EAF
ارسال نظر

ارسال نظر