مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GSU

Generator Step Up transformer

ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنراتور (GSU).
ترانسفورماتوری که جهت اتصال خروجی ژنراتور به شبکه ی انتقال استفاده شده و ولتاژ ژنراتور را تا سطح ولتاژ مناسب برای انتقال انرژی به مصرف کننده بالا می برد.
GSU
ارسال نظر

ارسال نظر