مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABC

Atanasoff Berry Computer

ABC نخستین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی که در سال 1942 و در دانشگاه ایالتی آیوآ توسط جان آتاناسوف و کلیفوردبری ساخته شد.
ABC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود